kovové konštrukcie, kovové brány, ploty a zábradlia

Kontaktujte nás

Spojte sa s nami, nechajte si poradiť.

Zavolať

+421 911 712 223

Dôležité vedieť

Pokiaľ ste rozhodnutí pre konkrétny typ brány odporúčame dodržať pravidlá a postupy , ktoré popisujeme pre každý typ brány.

 

Posuvná samonosná brána

Pre tento typ brány platí jedno pravidlo. A to, že celkovú dĺžku konštrukcie brány vypočítate ako násobok šírky otvoru a koeficientu 1,45. Ak od výslednej hodnoty odrátate opäť šírku otvoru, získate potrebnú dĺžku betónovej pätky pre ukotvenie vozíkov posuvu. Pre názornejšie pochopenie sú na obrázku vyznačené dôležité kóty, ktoré sú potrebné, pre správne výkopové a betonárske práce. Výpočet bude nasledovný: C=(A*1,45)-A

Hĺbka základu D sa odporúča vykopať do nezamŕzajúcej hĺbky min 80 až 100 cm a šírka cca 40 cm, v závislosti na tom, či bude vedenie brány riešené kovovým oporným stĺpikom, alebo bude uchytené na obvodovom múre. Pätka musí lícovať s múrom a jej výška by mala byť v jednej úrovni s výškou dlažby uloženej v mieste prejazdu. Pred samotným zabetónovaním je ale dôležité správne umiestnenie chráničiek pre prívod kabeláže k motoru a čidlám, ktoré budú umiestnené na obidvoch stranách múru v prejazde bránou. V prípade dohody, dodáme armatúru s presne vymedzenými závitovými tyčami pre vozíky pojazdu, ktorá sa zabetónuje priamo do pätky.

 

Posuvná koliesková brána

Pri tomto type je oproti samonosnej bráne síce potrebný menší priestor pre odsunutie, ale na druhej strane je treba pripraviť pod celú dráhu betónový základ, do ktorého sa kotví koľajnica pojazdu. Celkovú dĺžku základu vypočítame tak,
že šírku otvoru vynásobíme dvomi a prirátame cca 30 cm čo predstavuje presah brány na oboch koncoch otvoru. Pre názornosť je rovnica odvodená z obrázku.

B=(2*A)+C+D 
kde C=5 cm a D=25 cm.

Šírka základu je cca 30 cm a hĺbka cca 60cm, no nesmiete zabudnúť na prípadnú montáž pohonu a v mieste ukotvenia motoru, je nutné základ rozšíriť na cca 60 cm. Pred samotným zabetónovaním je opäť dôležité správne umiestnenie chráničiek pre prívod kabeláže k motoru a čidlám, ktoré budú umiestnené na obidvoch stranách múru v prejazde bránou.

 

Krídlová brána

Aj keď možno najjednoduchšie riešenie prináša niekoľko situácií, ktoré je dobré si včas uvedomiť a na základe toho sa rozhodnúť, aký postup zvolíme. V prípade, ak je váš plot vymurovaný a nosné stĺpiky riadne spevnené, je možné priamo do nich ukotviť krídlo brány.
Ak sa však jedná o ťažkú bránu, je potrebné predísť tomu, aby by sa pod jej váhou pri otvorení, stĺpik vykýval. Vtedy je lepšie zvoliť variantu s kovovými nosnými stĺpmy, ktoré sa vsadia do pripraveného základu a zabetónujú.

Ani v tomto prípade sa pred zabetónovaním nesmie zabudnúť na správne umiestnenie chráničiek pre prívod kabeláže k motoru a čidlám, ktoré budú umiestnené na obidvoch stranách múru v prejazde bránou.

Galéria