kovové konštrukcie, kovové brány, ploty a zábradlia

Kontaktujte nás

Spojte sa s nami, nechajte si poradiť.

Zavolať

+421 911 712 223

NEŽ SA ROZHODNETE

Ešte predtým, než budete mať jasno v tom, akú bránu a plot by ste chceli, je treba si uvedomiť, koľko priestoru každý typ brány zaberie a či samotná brána nebude tvoriť prekážku v otvorenej, alebo aj zatvorenej polohe. Pre názornú ukážku sme spracovali najbežnejšie situácie a ich doporučené riešenia.

 

Situácia č.1

V súčastnosti asi najbežnejšie stavebné riešenie vzhľadom k veľkosti pozemku a orientácii stavby. Vjazd do dvora je riešený na okraji a tým vzniká situácia, ktorá vo väčšine prípadov nedovoľuje inštaláciu samonosnej posuvnej brány. Vychádzame z toho, že celková dĺžka takejto brány je násobok šírky otvoru a koeficientu 1,4. To znamená, že na 3 metre široký prejazd budete potrebovať zhruba 4,2 metra dlhú bránu a teda aj minimálne taký istý priestor na zasunutie. Ak je však v priestore pohybu brány prechod cez malú bránku, hrozí že by mohlo prísť ku kolízii či už s bránkou, alebo v horšom prípade s osobou ktorá má možnosť sa v tomto priestore pohybovať.

Preto by ste sa v takomto prípade mali radšej rozhodnúť pre kolieskovú posuvnú bránu, ktorá potrebuje celkovú šírku cca o 30 cm väčšiu ako je šírka otvoru, alebo pre bránu krídlovú.

V tomto prípade by tieto dva typy brán nemali mať s funkčnosťou žiadny problém.

 

Situácia č.2

Ste rozhodnutí pre posuvný typ brány, no priestor, do ktorého sa má odsúvať, je kratší ako jej konštrukčná šírka a prišlo by tým ku kolízii s obvodovým múrom, či plotom.

V takomto prípade je možná alternatíva v podobe teleskopickej brány, ktorá zaberie polovicu priestoru. Jedná sa o veľmi efektný typ posuvnej brány, nelíšiaci sa funkčnosťou od klasickej brány a minimálny vizuálny rozdiel je v tom, že sa predná so zadnou bránou prekrývajú.

 

Situácia č.3

Ak je priestor na otvorenie posuvnej brány nedostatočný a krídla brány po vjazde vozidla nie je možné zatvoriť, odporúčame použiť teleskopický typ krídlovej brány. Zaručí Vám dostatok priestoru pre bezpečné zaparkovanie aj vo veľmi stiesnených podmienkach, nakoľko jej polomer otvárania je polovica z klasickej varianty.

Taktiež sa jedná o veľmi efektný spôsob funkcie otvárania a zatvárania brány a funkčnostou, či prípravou pre elektrické ovládanie sa nelíši od klasickej varianty krídlovej brány.

 

Každá realizácia si vyžaduje individuálny prístup a situácií, ktoré môžu vzniknúť je nespočet. Na každý problém je však riešenie. Predchádzajúce informácie by Vás mali inšpirovať a naviesť na správne rozhodnutie.

 

 

Galéria